REHBERLİK

REHBERLİK

REHBERLİK

Anaokulumuz, çocuklarınızın sosyal, duygusal ve bilişsel gelişimine odaklanan kapsamlı rehberlik hizmetleri sunmaktadır. Öğrencilerimizin her birinin benzersiz ihtiyaçlarını anlamak ve onları desteklemek, onların sağlıklı bir gelişim süreci geçirmelerine yardımcı olmamızın temelidir.

Bireysel Değerlendirme ve Takip: Rehberlik ekibimiz, her öğrencinin bireysel ihtiyaçlarını anlamak ve değerlendirmek için özenle tasarlanmış yöntemler kullanır. Sosyal, duygusal ve akademik gelişimlerini izleyerek, öğrencilerimizin güçlü yönlerini ortaya çıkarmak ve geliştirmek için özelleştirilmiş bir yaklaşım benimseriz.

Aile İşbirliği: Eğitim sürecinde ailelerle sıkı bir işbirliği içinde olmayı önemseriz. Ailelerimizle düzenli iletişim kanalları kurar, çocukların gelişimini paylaşır ve evde de destek sağlamak adına birlikte çalışırız. Ailelerimizin çocuklarına sağlıklı bir destek sistemini kurmalarına yardımcı olmak, rehberlik hizmetlerimizin temel amaçlarından biridir.

Duygusal Beceri Gelişimi: Çocuklarınızın duygusal becerilerini güçlendirmek, onların empati, özsaygı ve duygusal düzenleme yeteneklerini desteklemek adına özel olarak tasarlanmış etkinlikler ve programlar sunarız. Bu, çocuklarımızın kendilerini ifade etmelerini, ilişkiler kurmalarını ve problem çözme becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur.

Sosyal Beceri Gelişimi: Öğrencilerimizin birbirleriyle etkileşimde bulunmalarını ve işbirliği yapmalarını teşvik eden sosyal beceri programları ile desteklenen bir öğrenme ortamı sağlarız. Bu, çocuklarımızın arkadaşlık kurma, takım çalışması ve çözüm odaklı düşünme becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur.

Sorun Çözme ve Karar Verme Becerileri: Rehberlik hizmetlerimiz, çocuklarımızın sorun çözme ve karar verme yeteneklerini güçlendirmeye odaklanır. Oyunlar, grup etkinlikleri ve öğrenci odaklı etkileşimler aracılığıyla, çocuklarımızın kendi kararlarını verme becerilerini artırarak özgüvenlerini geliştirmelerine yardımcı oluruz.

Çocuklarınızın sağlıklı bir şekilde büyümesini desteklemek ve gelişimlerine rehberlik etmek adına rehberlik hizmetlerimizle ilgili daha fazla bilgi almak için bize ulaşın. Her bir çocuk, kendi benzersiz yolu üzerinde güvenle ilerleyebilir!

Hizmetlerimiz